SCHILDKLIER - OPERATIES

Stacks Image 253

Hoe gaat de operatie precies in zijn werk?
U wordt als patiënt de dag van de operatie opgenomen in het ziekenhuis.
De operatie vindt plaats onder een algemene narcose (de patiënt "slaapt").
Via een sneetje van zo'n 4 tot 7 cm horizontaal in de hals wordt de schildklier opgezocht en vrijgemaakt. Dit sneetje ligt ongeveer anderhalve centimeter boven het borstbeen. De precieze grootte hangt in belangrijke mate af van hoe groot de te verwijderen schildklier juist is. Het sneetje wordt gemaakt op een huidplooi, om het litteken achteraf zo onopvallend mogelijk te maken. Gelukkig geneest een wonde in de hals meestal erg mooi. De hechtdraad lost vanzelf op en moet achteraf niet verwijderd worden.
Het belangrijkste onderdeel van de operatie is de stembandzenuw. Deze zenuw loopt zowel links (voor de linkerstemband) als rechts (voor de rechterstemband) heel nauw tegen de schildklier. Het is dan ook belangrijk dat deze zenuw niet gekwetst wordt en alle voorzorgen hiervoor worden steeds genomen. Indien dit toch het geval zou zijn, bestaat er een kans op blijvende zwakke stem of heesheid na de operatie. Gelukkig is dit heel erg zeldzaam.
Daarnaast wordt de schildklier omringd door enkele bijschildklieren (gewoonlijk 4). Dit zijn heel kleine orgaantjes die op zich niets met de schildklier te maken hebben maar er wel vlak tegenaan kleven. De bijschildklieren staan in voor het calcium-gehalte van het bloed. Ze zijn met het blote oog moeilijk te herkennen en worden vaak gekneusd tijdens de operatie. Soms wordt er zelfs onbedoeld eentje verwijderd. Na de operatie zijn schommelingen in het calcium-gehalte van het bloed dan ook niet ongewoon. Gelukkig zijn deze schommelingen bijna altijd binnen enkele dagen verdwenen. Om de schommelingen op te vangen, krijgen patiënten na de operatie meestal gedurende enkele dagen extra calcium-tabletten voorgeschreven.
Na de operatie worden er meestal één of 2 kleine drains geplaatst. Een drain is een plastic buisje dat iets onder het litteken vanuit de wonde naar buiten komt, om het wondvocht zoveel mogelijk naar buiten te leiden. De drain zorgt zo voor een betere wondgenezing. Gewoonlijk kan hij daags na de operatie al verwijderd worden, simpelweg in bed door de verpleegkundige.
In het algemeen blijft de patiënt één tot 2 nachten in het ziekenhuis.

Sinds Augustus 2022 worden de schildklier ingrepen in ons ziekenhuis door dr Joost Maurissen uitgevoerd.
Een multidisciplinaire samenwerking met de dienst Endocrinologie is hiervoor opgestart.

Wat is de schildklier juist en waarvoor dient ze?
De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich vooraan in de hals bevindt. Ze bestaat uit 2 kwabben, elk gewoonlijk 2 cm breed en 4 cm hoog, die met elkaar verbonden zijn via een smalle brug.
De schildklier heeft als functie schildklierhormoon aanmaken. Dit hormoon is als het ware het "gaspedaal" van het lichaam. Als er
teveel schildklierhormoon aangemaakt wordt, is het lichaam in "overdrive". De symptomen hiervan kunnen uiteenlopen van slapeloosheid en nervositeit tot vermagering, hartkloppingen, zweten, diarree... Bij een tekort aan schildklierhormoon werkt het lichaam dan weer te traag. Dit kan zich dan uiten als vermoeidheid, apathie, gewichtstoename, constipatie, koudegevoel...
Een goede dosering van het schildklierhormoon in het bloed is dan ook heel belangrijk en wordt heel precies geregeld door samenspel van schildklier enerzijds en hypofyse en hypothalamus hogerop in de hersenen anderzijds. Schildklierhormoon is als medicijn ook beschikbaar in pilvorm.
Waarom moet de schildklier soms verwijderd worden?
Bij een schildklieroperatie wordt de schildklier geheel of gedeeltelijk verwijderd. De redenen hiervoor kunnen heel uiteenlopend zijn.
- Soms is de schildklier zo groot geworden dat ze hinderlijk wordt. Patiënten kunnen dan sliklast ondervinden en zelfs ademhalingsmoeilijkheden als de luchtpijp weggedrukt wordt.
- Soms is de schildklier niet vergroot, maar wordt er een gezwel in gevonden. Dit gezwel kan overactief zijn en dus teveel schildklierhormoon aanmaken met alle bijhorende klachten. Soms is het gezwel niet overactief maar is het niet zeker of het wel goedaardig is. Dit alles kan een reden zijn om het gezwel te verwijderen.
- Helaas bestaan er ook kwaadaardige gezwellen van de schildklier, namelijk schildklierkanker.
Gelukkig moeten de meeste aandoeningen van de schildklier niet geopereerd worden. Het stellen van de juiste diagnose en opmaken van een behandelingsplan is een samenspel tussen patiënt, huisarts, endocrinoloog (hormonenspecialist) en chirurg.

Hoe gebeurt de opvolging?
De patiënt gaat naar huis met een verband op de wonde. Dit verband mag gewoon ter plaatse blijven tot op de controle-afspraak. Als de schildklier volledig verwijderd werd, wordt er schildklierhormoon voorgeschreven voor thuis. Een 14-tal dagen na de operatie wordt een afspraak bij de chirurg voorzien. Hier wordt het verband verwijderd. Hierna is geen wondzorg meer nodig. Tevens gebeurt een bloedcontrole om schildklierhormoon en calcium te meten. Gewoonlijk is hierna geen chirurgische opvolging meer nodig.
Een 6-tal weken na de operatie wordt een afspraak bij de behandelende endocrinoloog voorzien met opnieuw een bloedcontrole. De verdere opvolging gebeurt via de endocrinoloog en de huisarts.

Image

Abdominale Heelkundige dienst AZ Herentals

Associatie Abdominale Heelkunde Herentals

© 2024 AbdominaleHeelkundeHerentals

Wij gebruiken geen cookies, slaan geen persoonlijke informatie over onze gebruikers op en voldoen aan de Europese GDPR wetgeving.